Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 2/09 Một Gương Mặt Thân Thiện

Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.

Ga-la-ti 5: 22

Một khuôn mặt nhân từ làm nguôi cơn giận. Trong một thế giới của những bức tường cao, lo sợ, kiêu ngạo và tham vọng, một nụ cười nhân từ có thể phá bỏ rất nhiều rào cản. Sự nhân từ không giả mạo. Nó không theo một kế hoạch. Nó không phải chiêu bài thân thiện của người bán hàng để bán được sản phẩm của mình. Nó là một sự vui mừng xuất phát từ con người bên trong của chúng ta được truyền tải một cách nhẹ nhàng tới những người xung quanh. Khi sự vui mừng là một trạng thái sôi nổi của niềm vui hướng về Chúa, là nguồn, thì sự nhân từ hướng về những người khác. Sự nhân từ không tập trung vào chính mình nhưng tập trung vào những người khác. Nó thấy được một khuôn mặt chán nản. Nó động chạm vào điểm nhạy cảm trong đời sống một ai đó. Nó luôn khích lệ, và trong một cách nhẹ nhàng, nó đem lại sự can đảm và sức mạnh mới mẻ.

Sự nhân từ không chỉ trích song thấu hiểu. Nó giống như thứ hương thơm nhẹ nhàng; nó chữa lành mọi vết thương, nó làm lắng dịu cơn tức giận và bạo lực. Sự nhân từ nổi trội nơi những lời tuyên bố khoa trương, khi đó không có chỗ cho sự bướng bỉnh và những đòi hỏi ích kỷ. Sự nhân từ làm băng đá tan chảy. Nó giống như nước dâng lên cao hơn những bức tường khiến chúng ta có thể chèo thuyền vượt qua thay vì cố gắng đập tan bức tường đó một cách dại dột. Khi sự nhân từ tuôn chảy từ một người, những người khác nhận được sự thoải mái. Nó không phải là đối đầu mà tạo ra hòa bình, ngay cả trong những tình huống căng thẳng. Sự nhân từ như một đầu máy xe lửa kéo theo các toa xe vui mừng và bình an. Sự nhân từ của chúng ta khiến người khác có thể phục hồi niềm vui và trải nghiệm bình an thay vì lo lắng và suy nghĩ.

Cầu nguyện:Cảm tạ Chúa, Đức Chúa Trời, vì bông trái nhân từ trong đời sống con. Xin tha thứ cho con mỗi khi con để lỡ những cơ hội bày tỏ sự nhân từ. Con nguyện từ bỏ tất cả sự thô lỗ ích kỉ, và con cầu nguyện để sự nhân từ sẽ ngự trị càng hơn trong đời sống hàng ngày của con. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

 

September 2

A Friendly Face

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.

Galatians 5:22-23a

A kind face is so disarming. In a world of high walls, fear, pride and ambitions, a kind smile dissolves many barriers. Kindness is not pretentious. It has no agenda. It is not the salesman’s ingratiating attempt to sell his product. It is a joy from our inner man conveyed in a gentle manner to those around us. While joy is a bubbly state of rejoicing directed toward God, the source, kindness is directed toward other people. Kindness does not focus on itself but on others. It sees a discouraged face. It touches a tender spot in someone’s life. It always encourages, and in a gentle way, it offers renewed courage and strength.

Kindness does not reproach but rather understands. It is like a soothing balm; it heals wounds, and it calms violence and anger. Kindness emerges where bombastic proclamations, self-will and selfish demands stand no chance. Kindness melts the ice. It is like water that rises above a wall enabling us to sail over instead of frantically trying to knock down the wall.

When kindness flows forth from a person, others relax. It is not confrontational but rather creates peace, even in tense situations. Kindness is like a train engine that pulls the wagons of joy and peace. Our kindness enables others to recover their joy and experience peace instead of worry and concern.

Prayer: Thank You, Lord, for the fruit of kindness in my life. Forgive me when I have missed opportunities to demonstrate kindness. I renounce all selfish rudeness, and I pray that kindness would take over, in increasing measure, in my daily life. In Jesus’name. Amen.