Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Sự tốt lành của Chúa – MS Phạm Tuấn Nhượng – Bài giảng Chúa nhật 02/09/2012

Nhận biết Đức Chúa Trời Luôn Là Cha Tốt Lành

Nhận biết Đức Chúa Trời luôn là Đấng tốt lành, là Cha yêu thương là điều đặc biệt quan trọng trong đời sống mỗi Cơ đốc nhân. Vì điều này giúp chúng ta chống lại những kiện cáo của ma quỷ và tránh khỏi sự trầm uất, lằm bằm là cái bẫy để ma quỷ kéo đến cắn xé và xúi giục chúng ta phạm tội. Chúa luôn yêu chúng ta dù chúng ta có đang cảm nhận được điều đó hay không? Những lời răn trong Kinh Thánh cùng với những sử phạt và những hoàn cảnh Chúa cho phép chúng đang diễn ra trong đời sống chúng ta đều vì một lý do duy nhất, Ngài yêu chúng ta. Ngài không bao giờ kể tội chúng ta. Ngài ban phước ngay cả khi chúng ta còn bị đắm chìm trong tội lỗi, nay chúng ta được công bình nhờ dòng huyết báu của Chúa Jê-sus thì nguồn phước ấy còn lớn hơn bội phần nữa. Tiếp nhận và công bố điều này trong đức tin sẽ hủy phá những áp lực đang kìm kẹp trói buộc chúng ta, đồng thời điều này sẽ giải phóng những phước hạnh từ trời tuôn đổ trên đời sống chúng ta.