Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 07/09 – Đường Dài (The Long way)

Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Giăng 14: 6

Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

Giăng 14: 6

Chúa Jêsus phán về chính Ngài như là Con đường. Trong sách Công Vụ, các sứ đồ đã được nói tới như là “Con Đường”. Cuộc sống Cơ đốc chính nó như là một chuyến hành trình dài, một con đường dài. Con đường này uốn lối đi của nó qua cuộc sống. Thỉnh thoảng nó băng qua những đồng cỏ xanh tươi, đôi khi qua những đồng bằng khô hạn và sa mạc. Nó đôi khi dẫn qua những núi đồi cao dốc hay qua những chặng đèo chật hẹp. Đôi khi nó lại có những ngã rẽ. Đôi khi nó chạy song song với một con đường khác.

Đôi khi rất khó để biết đường nào là đúng. Có rất nhiều sự lựa chọn, và luôn có khả năng đi lầm đường. Đôi khi con đường trở nên hẹp và dường như không ai theo con đường đó. Đôi khi con đường rất rộng rãi và đầy những lữ khách vui vẻ. Đôi khi con đường gần như biến mất, như một lối đi rậm rạp trong một khu rừng hẻo lánh. Đôi khi con dốc hiểm trở đến nỗi con đường duy nhất để đi qua là trèo từ những vách này qua vách khác. Đôi khi cảnh tượng vô cùng ngoạn mục, dường như việc đi tiếp là không thể. Đôi khi thật cực khổ và chúng ta bị cám dỗ muốn quay lại. Đôi khi con đường đó khích lệ chúng ta đi tiếp về phía trước. Đôi khi nó không hấp dẫn và có sự chống đối.

Quan điểm và thái độ của những người bạn đồng hành có thể khiến cuộc hành trình hoặc vui vẻ tươi mới, hoặc chán nản và vô mục đích. Trên hết, con đường dường như cứ tiếp tục dài hơn. Ban đầu, khi động lực tràn đầy, nó có vẻ không xa lắm. Nhưng càng về cuối, con đường dường như gồ ghề và khó khăn đến mức chỉ cần bước thêm một bước về phía trước cũng làm người ta kiệt quệ sức lực. Phía bên đường là vô số trạm nghỉ ngơi nơi mà những người ầm ĩ và nông cạn đứng xem vu vơ và suy nghĩ tại sao bạn lại đi trên con đường khó khăn như thế. Nhưng có điều gì đó khiến bạn cứ tiếp tục tiến bước.

Con đường đó mang tên là gì? Jêsus! Nó dẫn đến đâu? Về nhà! Nhà trên thiên đàng. Và con đường đó, tưởng chừng như rất dài, bỗng nhiên trở nên ngắn lại. Và kế đó chuyến đi sẽ hoàn thành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa trên cao, xin giúp con bước đi qua toàn bộ quãng đường dài, toàn bộ con đường trở về nhà. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

September 7

The Long Way

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.”

John 14:6

Jesus speaks of Himself as the way. In Acts the disciples were referred to as “the Way.” Christian life itself is a long journey, a long road. This road winds its way through life. Sometimes it passes through green pastures, sometimes through dry plains and deserts. Sometimes it leads over high and steep mountains or through narrow mountain passes. Sometimes it divides. Sometimes it runs parallel to another road.

Sometimes it is difficult to know which road is the right one. There are so many choices, and the possibility to go astray always exists. Sometimes the road becomes narrow and no one seems to walk on it. Sometimes the road is wide and filled with happy travelers. Sometimes the road almost disappears, like an overgrown path in a remote forest. Sometimes the slope is so steep that the only way to ascend is by climbing from one overhang to the next. Sometimes the scenery is so breathtaking it seems unjustifiable to go on. Sometimes it is so miserable we are tempted to turn back. Sometimes the road encourages us to move ahead. Sometimes it is uninviting and hostile.

The opinions and attitudes of fellow travelers can make the journey either pleasant and refreshing or depressing and aimless. Most of all, it seems the road just keeps getting longer. In the beginning, when motivation abounded, it did not appear so long. But toward the end, the road seems so rough and demanding that just putting one foot in front of the other is enormously draining. Next to the road are countless rest stops from where boisterous and superficial people idly watch and ponder why you travel on such a difficult road. But something causes you to carry on.

What is the name of the road? Jesus! Where does it lead? Home! Home to heaven. And suddenly that road, which seemed so long, becomes so short. And then the journey is over.

Prayer: God in heaven, help me to walk the whole distance, all the way home. In Jesus’ name. Amen.