Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 08/09 – Những Trở Ngại Trên Đường (Obstacles On The Way)

ãy làm đường thẳng cho chân anh em,

Hê-bơ-rơ 12:13a

Luôn luôn có những trở ngại dọc đường đi. Một trở ngại có thể làm nhụt chí hoặc cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho một phép lạ mới. Những cản trở thường có vẻ như lấn áp và không thể vượt qua được, và chúng muốn ngăn cản chúng ta. Nhưng chúng cũng có thể dẫn chúng ta lên những tầm cao mới của sức mạnh và nguồn cảm hứng. Những trở ngại thường bộc lộ những điểm yếu và bất toàn trong đời sống chúng ta. Nhưng chúng cũng có thể khiến ân điển mới, sức mạnh và sự khôn ngoan mới đến trong cuộc sống chúng ta.

Tâm trí con người thường muốn những giải pháp đơn giản và tiện lợi cho mọi nan đề. Nó muốn sự trở ngại đó nhanh chóng biến mất và giảm thiểu đau đớn ở mức có thể. Nhưng thông thường thì không phải như vậy. Cuộc sống không phải là một trò chơi truyền hình. Nó có nhiều yếu tố hơn thế, và những giải pháp thường rất khác với điều chúng ta đã nghĩ. Không có gì phải nghi ngờ về việc mọi cản trở sẽ được loại bỏ. Nhưng trong quá trình loại bỏ này, thì thậm chí cản trở đó cũng đang làm điều gì đó trong đời sống chúng ta. Chúng đẩy những điểm yếu của chúng ta đi vì thế đến cuối cùng khi những trở ngại được loại bỏ thì chúng ta được thay đổi.

Đây cũng là điều diễn ra với tất cả những ai đang luyện tập, phát triển và cố gắng đạt được một mục tiêu cụ thể nào đó. Điểm yếu của người chạy trở thành tâm điểm cho sự rèn tập mạnh mẽ để những điểm yếu trở nên mạnh; nó thậm chí có thể tiến xa đến mức trong tương lai điểm yếu đó lại trở thành điểm mạnh của người chạy. Vậy nên, những yếu đuối, cản trở, những chống đối sẽ không làm nản lòng chúng ta. Một số người ghét những nan đề, song các nan đề không phải là vấn đề; chúng có để được giải quyết. Và luôn có những giải pháp trong lòng Chúa. Những cản trở nhằm ngăn chặn chúng ta có thể được biến đổi bởi bàn tay Thiên Chúa. Ngài có thể biến điều nhằm gây hại thành điều gì đó tốt đẹp và dùng nó để làm trổi hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin giúp con không bỏ chạy khỏi những nan đề và trở ngại nhưng để tìm ra những lối thoát, thấy những giải pháp và quan trong hơn hết là để Ngài làm những phép lạ. Trong danh Chúa Jêsus con cầu nguyện. Amen.