Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ân điển của Chúa – MS NDH – Bài giảng Chúa nhật 09/09/2012

Ân điển là một điều kỳ diệu. Đến với Chúa là đến với Đức Chúa Trời của Ân điển. Bài giảng tuần này sẽ cho chúng ta hiểu thêm 4 khía cạnh rất quen thuộc về ân điển nhưng cũng vô cùng quan trọng và khích lệ đời sống theo Chúa của chúng ta.

Ân điển là một điều kỳ diệu. Đến với Chúa là đến với Đức Chúa Trời của Ân điển. Bài giảng tuần này sẽ cho chúng ta hiểu thêm 4 khía cạnh rất quen thuộc về ân điển nhưng cũng vô cùng quan trọng và khích lệ đời sống theo Chúa của chúng ta.