Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 10/09 – Nghi Ngờ Lây Lan

Rồi Ngài bảo Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem bàn tay Ta. Hãy đưa bàn tay con ra và đặt vào sườn Ta. Đừng vô tín, nhưng hãy tin!” Giăng 20:27

Rồi Ngài bảo Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem bàn tay Ta. Hãy đưa bàn tay con ra và đặt vào sườn Ta. Đừng vô tín, nhưng hãy tin!”

Giăng 20:27

Ở đây Chúa Jêsus vừa khích lệ vừa khiển trách Thô-ma. Sự nghi ngờ đã chiếm giữ tâm hồn của Thô-ma. Tất cả mọi thứ mà ông đã trải nghiệm trước đây trở nên không thực tế. Sự nghi ngờ luôn phủ một bóng đen bao trùm mọi điều Chúa đã làm. Thô-ma đã tự cô lập mình, điều đó chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ. Đột nhiên Chúa thật xa xôi; gần như thể là Ngài không còn tồn tại nữa. Bóng tối có xu hướng làm tê liệt tâm hồn, phá hủy nhuệ khí và nhanh chóng lan tỏa từ người này sang người khác.

Nhưng khi Chúa Jêsus đến, hiện thực được phục hồi. Không điều chi có thể so sánh với một cuộc gặp gỡ tươi mới với Chúa. Thô-ma đã kinh nghiệm thể nào bức màn bóng tối được vén ra và sự sống bắt đầu rung động rộn ràng qua ông trở lại như thể nào. Cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời hằng sống luôn giết chết những nỗi sợ hãi của sự nghi ngờ. Nghi ngờ không còn có thể lan rộng nữa mà bị nuốt bởi đức tin và sự đảm bảo tỏa ra từ gương mặt Chúa Jêsus. Ngài thực hữu. Ngài đã sống lại. Chúa Jêsus gặp Thô-ma ngay chính nơi ông có mặt. Ngài biết những suy nghĩ tối tăm mà sự nghi ngờ đã gây ra trong nỗi đau buồn và tâm trí bối rối của Thô-ma.

Suy cho cùng thì dường như tất cả mọi thứ đã trở nên rất sai trật. Chúa Jêsus, người được cho rằng sẽ là vị vua và là đấng Mê-si-a, đã chết và biến mất. Và khi sự hiên diện vật lý của Ngài không còn được cảm nhận nữa, kế đó sự nghi ngờ bắt đầu lẻn vào. Nhưng giờ đây, khi Ngài trở lại, sống lại từ kẻ chết, Chúa Jêsus đã hạ gục cái đầu xấu xa của sự nghi ngờ. “Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem bàn tay Ta. Hãy đưa bàn tay con ra và đặt vào sườn Ta. Đừng vô tín nữa”. Vết thương của chúa Jêsus thậm chí có thể chữa lành bệnh nghi ngờ và không cho khỏi lây lan.

Sau đó Chúa Jêsus đã nói về tương lai của Thô-ma: “Phước cho những người chưa thấy mà tin.” Thô-ma, trong tương lai, con sẽ không có thể luôn luôn nhìn thấy, cảm thấy hay kinh nghiệm sự hiện diện của Ta. Nhưng hãy tin Ta, và tin Lời Ta.

Cầu nguyện:Chúa Jêsus ơi, Lời Ngài là thật. Những lời hứa của Ngài có giá trị. Mọi thứ đã có như Ngài đã phán. Xin tha thứ cho con vì con đã để cho sự nghi ngờ bóp chẹt những gì Ngài đã ban cho con. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.