Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 12/09 – Báp-tem Vào Sự Siêu Nhiên

Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói. Công vụ 2:4

Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói.

Công vụ 2:4

Khi Đức Thánh Linh giáng xuống tại Lễ Ngũ Tuần, Hội Thánh đã bắt đầu sự sống siêu nhiên của nó. Cho tới thời điểm này, các môn đồ đã thấy Chúa Jêsus làm những phép lạ, và trong điều răn của Ngài, họ đã ra đi trong danh của Ngài. Giờ đây cùng một Đức Thánh Linh đã ngự trên Chúa Jêsus đến trên họ, họ đã được báp-tem vào trong sự siêu nhiên. Hội Thánh và cuộc sống của các tín đồ phải được nhìn thấy qua những việc siêu nhiên; nếu không, chúng ta chẳng khác gì những tổ chức khác.

Thành công của chúng ta không phụ thuộc vào sự khôn ngoan và kinh nghiệm của con người hay tiền bạc và các mối quan hệ. Thành công của chúng ta nằm trong Đức Thánh Linh và sự nương cậy hàng ngày của chúng ta vào Chúa Jêsus. Mục đính của việc báp-tem Đức Thánh Linh là để chuyển các môn đồ vào dòng chảy siêu nhiên của sự sống, quyền năng, tình yêu và sự hiên diện thiêng liêng. Chúa Jêsus đã hứa rằng khi họ nhận Đức Thánh Linh, thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn trào ra từ trong lòng họ (Giăng 7:37-39).

Cả sách Công Vụ mô tả những dòng sông này tuôn chảy ra và ban phước cho thế gian. Họ đã là những dòng sông của sự chữa lành và giải cứu. Họ đã là những dòng sông của tri thức và sự mặc khải. Họ là những dòng sông của sự phục hồi, bình an, tha thứ và mối thông công siêu nhiên với một Đức Chúa Trời sống động. Bắt đầu từ Lễ Ngũ Tuần, những dòng sông này đã tiếp tục tuôn chảy qua những tấm lòng đói khát và rộng mở trải mọi thế hệ. Từ đó trở đi sự sống của Đức Thánh Linh đã làm trù phú những hoang mạc khô hạn ở mọi nơi, mọi thời đại. Cũng dòng sông đó mang sự sống cho bạn ngày hôm nay. Cũng dòng sông đó có phước hạnh cho bạn và qua bạn ngày hôm nay. Hãy để cho dòng sông này tuôn chảy qua bạn. Trong dòng nước này, sự sống này, trong sự siêu nhiên thật này, bạn sẽ nhận được mọi điều bạn cần.

Cầu nguyện:Chúa ơi, xin hãy để cho dòng nước của Ngài tuôn chảy qua con hôm nay để những người khác có thể uống và được mạnh mẽ và được phước. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.