Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 14/09 – Sự Hướng Dẫn Của Đức Thánh Linh

Thánh Linh phán với Phi-líp: “Hãy lại gần, và theo kịp xe đó”. Công vụ 8:29 Ở đây, cũng như trong nhiều đoạn khác trong sách Công Vụ, chúng ta thấy Thánh Linh đang hướng dẫn các môn đồ. Ngài dẫn dắt, phán bảo và ngăn cản. Đức Thánh Linh là một thân vị sống, Ngài làm việc cùng với chúng ta.

Thánh Linh phán với Phi-líp: “Hãy lại gần, và theo kịp xe đó”.

Công vụ 8:29

Ở đây, cũng như trong nhiều đoạn khác trong sách Công Vụ, chúng ta thấy Thánh Linh đang hướng dẫn các môn đồ. Ngài dẫn dắt, phán bảo và ngăn cản. Đức Thánh Linh là một thân vị sống, Ngài làm việc cùng với chúng ta. Ngài là Đấng giúp đỡ chúng ta. Trong đoạn này, Đức Thánh Linh mô tả chi tiết Phi-lip nên làm gì. “Hãy lại gần và theo cho kịp xe đó.” Đây không phải là điều gì đó mơ hồ, không cam kết hay tuyên bố chung chung mà là giúp đỡ chi tiết trong một hoàn cảnh cụ thể.

Một số người cho rằng điều này có thể dẫn tới việc chúng ta không suy nghĩ cho bản thân mình. Nhưng không phải như vậy. Đức Thánh Linh là một đối tác. Ngài không nghĩ thay cho chúng ta mà Ngài cùng nghĩ với chúng ta. Ở đây chúng ta có một tình huống quan trọng. Qua đức tin của một người Ê-thi-ô-pia này mà Phúc âm sẽ đến được một đất nước mới. Do đó, sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh rất quan trọng.

Điều tương tự cũng đúng trong đời sống của bạn. Có vô số những quyết định và lựa chọn quan trọng cần phải đưa ra. Có rất nhiều điều bạn cần phải làm. Điều gì là đúng? Những điều này sẽ được làm với ai, như thế nào và bao giờ? Đức Thánh Linh biết, Ngài muốn nói với bạn và dẫn dắt bạn trong tất cả những quyết định này. Hãy bắt đầu nương cậy một cách mạnh mẽ vào sự khuyên bảo của Ngài trong đời sống bạn. Đừng sợ sai; Ngài sẽ giúp bạn. Bạn cần Ngài. Bạn không thể làm điều mà Ngài muốn bạn làm bằng sức riêng của mình. Những nhiệm vụ của Đức Chúa Trời giao phó đòi hỏi những nguồn lực của Đức Thánh Linh, và chỉ trong Ngài và qua Ngài bạn mới có thể tìm thấy điều bạn cần để hầu việc Chúa. Đức Thánh Linh có một sự chính xác, một kế hoạch dài hạn và một khả năng để hướng dẫn mà bạn không có. Hãy để Ngài phán bảo với bạn. Hãy dành thời gian với Ngài rồi bạn sẽ nghe tiếng Ngài. Điều đó sẽ trở thành gia sản vĩ đại nhất mà bạn có trong đời.

Cầu nguyện:Cám ơn Ngài Chúa ơi, vì Ngài nói với con qua Đức Thánh Linh. Xin giúp con cẩn trọng lắng nghe và làm theo điều Ngài nói. Trong danh Chúa Jêsus, Amen.