Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Định luật gieo và gặt – Bài giảng Chúa nhật 16/09/2012

Đức Chúa Trời đã thiết lập nên những định luật thuộc linh cũng như thuộc thể. Không ai trong chúng ta nằm ngoài những định luật đó. Để có một đời sống tăng trưởng mạnh mẽ, chúng ta cần phải nắm vững và áp dụng những định luật, nguyên tắc này trong đời sống chúng ta. Tuần này chúng ta sẽ đến với một định luật rất quen thuộc nhưng cũng vô cùng quan trọng, là nền tảng căn bản để hiểu những điều khác trong Kinh Thánh đó là định luật “gieo và gặt” và “Lời Chúa là hạt giống”. Hãy để lời của Chúa trở thành hạt giống thay đổi đời sống của chính bạn và tôi.

Định luật “Gieo và gặt” và “Lời Chúa là hạt giống”.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons