Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 17/09 Ân Tứ Chữa Lành

Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh; 1 Cô-rô-rinh-tô 12:9 Trong đoạn này từ “ân tứ” được viết ở số nhiều trong khi những ân tứ khác của Thánh Linh lại được biểu hiện ở dạng số ít. Ân tứ này phải là một ân tứ khác biệt đáng kể. Nhưng mặt khác cũng bởi có rất nhiều dạng tật bệnh khác nhau. Khi Chúa Jêsus đi lại trên đất, Ngài đã chữa lành “các thứ tật bệnh” (Mathiơ9:35). Ngài luôn có thời gian cho những người bị bệnh

Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh;

1 Cô-rô-rinh-tô 12:9

 

Trong đoạn này từ “ân tứ” được viết ở số nhiều trong khi những ân tứ khác của Thánh Linh lại được biểu hiện ở dạng số ít. Ân tứ này phải là một ân tứ khác biệt đáng kể. Nhưng mặt khác cũng bởi có rất nhiều dạng tật bệnh khác nhau. Khi Chúa Jêsus đi lại trên đất, Ngài đã chữa lành “các thứ tật bệnh” (Mathiơ9:35). Ngài luôn có thời gian cho những người bị bệnh. Không một người bệnh nào bị gạt sang một bên. Không một người bệnh nào nghe rằng Chúa Jêsus sẽ không hay không thể chữa lành người đó. Thánh Linh của Chúa hành động không giới hạn thông qua Ngài. Chúa Jêsus được tràn ngập Thánh Linh không chừng mực.

Chúng ta đã nhận lãnh một lượng Thánh Linh của Chúa và thông qua những ân tứ chữa lành, cùng một Thánh Linh có thể vận hành trong một cách tuyệt vời nhất. Vì thế, chúng ta luôn luôn cầu nguyện cho những người bệnh. Kinh Thánh không lần nào nói rằng chúng ta không nên cầu nguyện cho người bệnh. Ngược lại, Kinh Thánh nói rằng chúng ta nên cầu nguyện cho người bệnh, theo lời Chúa Jêsus, “Chữa lành kẻ bệnh” (Mathiơ 10:8). Chúng ta không thể điều khiểnnhững ân tứ của Thánh Linh nhưng chúng ta có thể cởi mở và khao khát chúng vận hành trong đời sống chúng ta. Chúng ta nên luôn cầu nguyện cho người bệnh bất kể khi chúng ta nhìn thấy một sự bày lộ của Thánh Linh hay không. Những ân tứ sẽ thực thi chức năng nếu chúng ta kéo căng đức tin mình và chờ đợi.

Những ân tứ chữa lành có thể khác nhau. Đôi lúc có những căn bệnh được chữa lành ngay lập tức. Đôi lúc dường như có những người tin Chúa có khả năng tốt hơn trong việc xử lý với những căn bệnh nào đó. Không thể giải thích điều này một cách thấu đáo tại sao lại như vậy. Gió muốn thổi đi đâu thì thổi, và nó sẽ ở với tất cả những ai được sinh bởi Thánh Linh. Điều quan trọng là Đức Thánh Linh muốn chữa lành cho con người. Chúng ta phải nhạy cảm với Thánh Linh để chúng ta có thể theo Ngài và Ngài có thể sử dụng chúng ta.

Cầu nguyện:Cảm tạ Chúa vì đã ban những ân tứ của Thánh Linh để giúp đỡ mọingười. Hãy để mọi người đượclành khi những ân tứ này tuôn chảy qua con. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.