Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 20/09 Lời Khôn Ngoan

Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức. 1 Cô-rinh-tô 12:8 Sự khôn ngoan là một món quà quý báu. Trong Châm ngôn nói rằng chúng ta nên nài xin sự khôn ngoan để khi chúng ta tìm được, nó sẽ là niềm vui thích và ban thưởng phước hạnh lớn lao. Một vài người có rất nhiều lời tri thức nhưng chỉ có rất ít khôn ngoan. Khôn ngoan là khả năng để làm điều gì đó theo cách tốt nhất.

Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức.

1 Cô-rinh-tô 12:8

 

Sự khôn ngoan là một món quà quý báu. Trong Châm ngôn nói rằng chúng ta nên nài xin sự khôn ngoan để khi chúng ta tìm được, nó sẽ là niềm vui thích và ban thưởng phước hạnh lớn lao. Một vài người có rất nhiều lời tri thức nhưng chỉ có rất ít khôn ngoan. Khôn ngoan là khả năng để làm điều gì đó theo cách tốt nhất. Tri thức cung cấp thông tin. Khôn ngoan là đặt những sự kiện cùng với nhau và sử dụng thông tin trong một cách đúng đắn. Khôn ngoan là làm điều đúng với đúng người tại đúng chỗ và đúng thời điểm. Tri thức cung cấp những sự kiện và cái nhìn chung đúng đắn liên quan đến những hoàn cảnh đang tồn tại, thường dựa trên tình trạng hiện tượng trước đó, trong khi khôn ngoan lại nhìn lên phía trước.

Nếu lời tiên tri là để gây dựng, yên ủi và khích lệ và nếu lời tri thức giống như đường trong một cốc café, thì lời khôn ngoan giống như kem trong café. Nó thêm vào chiều kích khác của sự hiểu biết, sự áp dụng và những viễn cảnh tương lai.

Nhưng lời khôn ngoan cũng giống như lời tri thức ở chỗ nó không cung cấp tất cả sự khôn ngoan nhưng chỉ một lời khôn ngoan cho một hoàn cảnh cụ thể. Nó là sự khôn ngoan siêu nhiên, thường đơn giản nhưng là điều gì đó chúng ta sẽ không bao giờ có thể tự mình đạt được. Gia-cơ nói rằng sự khôn ngoan là tinh khiết, bình an, mềm mại, sẵn sàng nhường nhịn, đầy thương xót và không một chút tây vị hay giả hình. “Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào” (Gia-cơ 1:17).

Sự khôn ngoan có đầy những bông trái tốt lành và tạo nên sự bình an. Chẳng ngạc nhiên mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta nên khôn ngoan chứ đừng ngu dại. Nếu thiếu khôn ngoan, chúng ta hãy xin Chúa. Ngài sẵn lòng ban cho! “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (Gia-cơ 1:5).

Cầu nguyện:Cảm tạ Chúa vì sự khôn ngoan từ trên cao. Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan chúng con cần khi chúng con tìm kiếm và nhờ lời khôn ngoan mà Ngài truyền đạt sự khôn ngoan siêu nhiên cho chúng con. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.