Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 21/09 Ân Tứ Phân Biệt Các Thần

Ân tứ rất quan trọng này không phải lúc nào cũng phổ biến. Dường như là có những Cơ đốc nhân quá nghi hoặc với mọi thứ hoặc có những Cơ đốc nhân thì tiếp nhận mọi thứ quá ngây thơ. Khi sự vâng lời bởi đức tin được thiết lập trong đời sống của chúng ta và chúng ta đã làm quyết định theo Chúa Jêsus thì ước muốn chỉ trích biến mất.

Người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy.

1 Cô-rinh-tô 12:10

 

Ân tứ rất quan trọng này không phải lúc nào cũng phổ biến. Dường như là có những Cơ đốc nhân quá nghi hoặc với mọi thứ hoặc có những Cơ đốc nhân thì tiếp nhận mọi thứ quá ngây thơ. Khi sự vâng lời bởi đức tin được thiết lập trong đời sống của chúng ta và chúng ta đã làm quyết định theo Chúa Jêsus thì ước muốn chỉ trích biến mất. Sau đó Đức Thánh Linh có thể khiến ân tứ này phát triển. Ân tứ này không cấp giấy phép cho sự hồ nghi hay chỉ trích. Nó có khả năng kiểm chứng điều gì đó và nhìn thấy điều gì là chân thật còn điều gì là không. Nó có khả năng, nhờ Đức Thánh Linh, nhìn vào bên trong đời sống của con người và hiểu những động cơ ẩn giấu sau điều gì đó.

Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo A-na-nia và Sa-phi-ra về phần còn thiếu và với thuật sĩ Si-môn. Những người ở quanh họ chỉ biết vui về những người giàu có đã dâng tiền hay một người có tiếng về vấn đề tâm linh muốn gia nhập Hội thánh. Đôi lúc thật là xấu hổ về cách mà những Cơ đốc nhân quan tâm thái quá tới người nổi tiếng. Nhưng khi ân tứ phân biệt các thần được vận hành thì sẽ không có ai được nhận lãnh vinh hiển không xứng đáng.

Đánh mất viễn cảnh lành mạnh thật là nguy hiểm. Nó dễ dàng bị điều khiển. Chúng ta muốn tin rằng những người khác có động cơ đúng đắn và chúng ta thậm chí còn buộc tội chính mình vì đang chỉ trích. Nhưng phải kiểm tra các linh là vô cùng quan trọng. Khi ân tứ phân biệt các thần được vận hành thì nó không tạo ra sự chỉ trích tiêu cực hay chủ nghĩa hoài nghi nhưng nó sinh ra sự thật, tính đúng đắn và chính xác. Nơi mà ân tứ phân biệt các thần được vận hành thì con người và sự điều khiển tinh quái và những ý định kín giấu thực sự bị bày tỏ.

Cầu nguyện:Cảm tạ Chúa vì sử dụng những ân tứ của Thánh Linh để bảo vệ Hội Thánh. Hãy giúp chúng con nhìn thấy rõ ràng và không mê muội trong sự sai lầm. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.