Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Cầu nguyện bình minh – phong trào mới

“Cầu nguyện bình minh” là buổi nhóm mới thành lập thời gian gần đây của các con cái Chúa muốn dành thời gian đầu nhất của một ngày để gặp gỡ Đức Chúa Trời trước khi gặp bất kỳ một con người nào hay làm một công việc gì. Buổi nhóm bắt đầu lúc 5h30 sáng và kết thúc sau 1h30. Như vậy bất kỳ anh chị em nào cũng có thể tham gia buổi nhóm cầu nguyện này và vẫn kịp trở về chuẩn bị cho một ngày mới đầy sức thiêng.

Xin mời anh chị em hãy đến tham gia nhóm “Cầu nguyện bình minh” lúc 5h30-7h00 sáng thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại điểm nhóm Văn Khê, Hà Đông.

Liên lạc anh Đức Thiện 090-3536-9345