Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Giao lưu thanh niên tháng 8/2012

Hưởng ứng phong trào “Gần hơn để xa hơn“, Ban thanh niên tích cực phát huy nhiều hoạt động giao lưu, để gắn kết yêu thương, để khích lệ nhau trong công việc Chúa và đẩy mạnh công việc giới trẻ.

Trước và sau trại hè, Ban thanh niên Đông Anh và Gia Biên đã có buổi nhóm chung hai khu vực thật sự sôi nổi và hòa đồng.

Sau sự kện Alpha cuối tuần vào tuần tới, Ngày 11/8 sẽ là buổi nhóm chung thanh niên các khu vực tại Nam Hà Nội với chủ đề của tháng 8, mời tất cả các bạn thanh niên hãy tới tham dự buổi nhóm chung hàng tháng này. Thời gian: 19h30-21h30 tại Nam Hà Nội.

Ngày 18/8 sẽ có buổi nhóm chuyên đề “Gặp gỡ Đức Chúa Trời qua âm nhạc”, một buổi nhóm chỉ có tôn vinh ngợi khen và thờ phượng Chúa, với ước mong các bạn trẻ sẽ gặp gỡ Chúa và được Chúa đụng chạm qua sự ngợi khen thờ phượng. Thời gian: 19h00-21h00 tại Gia Biên.

Ngày 25/8 sẽ có nhóm chuyên đề “Thanh thiếu niên với gia đình”, tổ chức tại Đông Anh, với mục đích rút ngắn khoảng cách thế hệ, cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn, các mối quan hệ anh chị em trong gia đình thêm mật thiết và đằm thắm, tình yêu thương của Chúa Jêsus được thể hiện ngay từ trong các gia đình Cơ đốc. Thời gian 19h30-21h30 tại Đông Anh.

Ước mong các bạn thanh niên và toàn thể Hội thánh hãy cầu nguyện để thật sự công việc giới trẻ sẽ được tiến xa hơn khi chúng ta xích lại gần nhau hơn. Nguyện Chúa được vinh hiển qua thế hệ trẻ Việt Nam.

 Cùng xem một số hình ảnh nào

Buổi nhóm chung tại Thạch Bàn ngày 14/7, hơn 20 bạn tham dự nhóm.

Nhóm chung tại Đông Anh, khoảng 40 bạn tham dự nhóm rất sôi nổi với các trò chơi, chúc mừng sinh nhật, tôn vinh Chúa và bài giảng của Mục sư Phạm Ngọc Anh khích lệ thanh niên giữ gìn đời sống tin kính bên trong khi “vác thập giá mình theo Chúa”. Sứ điệp nhấn mạnh không phải hễ nói “Lạy Chúa, lạy Chúa” là sẽ được vào thiên đàng đâu, thậm chí có các ân tứ đuổi quỷ, chữa bệnh… nhưng phải là người có tấm lòng theo Chúa thật với những tích cách và phẩm chất được biến đổi mỗi ngày…

Cuối buổi nhóm có 3 bạn mới xin được cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Ha-lê-lu-gia!

– Ban thanh niên –