Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

23 bài học giáo lý nền tảng của Hội thánh Lời Sự Sống

23 bài giảng bao gồm những chủ đề căn bản của giáo lý như Đức tin, Kinh thánh, Bổn tính Đức Chúa Trời, Cuộc đời Chúa Jêus, Đức Thánh Linh, Tài chính, Hôn nhân gia đình… Hãy đảm bảo mình đã nắm chắc những điều này nếu bạn là một Cơ đốc nhân!

Những bài học giáo lý căn bản của Hội thánh Lời Sự Sống:

Tài liệu PDF tham khảo:

Dành cho người dạy: –> Xem

Dành cho học viên (rút gọn): –> Xem

—————————————–

Tài liệu “Những bước đầu theo Chúa” –> Xem