Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Hội thảo “Giao ước huyết” – MS K-G – Tháng 08/2012

Đức Chúa Trời luôn luôn quan tâm, nhớ về giao ước mà Ngài đã lập với chúng ta nhưng đôi khi con người chúng ta rất ít nghĩ về giao ước mà Chúa lập với chúng ta. Thật tuyệt vời vì chúng ta có giao ước với Đức Chúa Trời là Chúa của chúng ta.

Chúng ta cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau suy nghĩ về giao ước mà Chúa luôn luôn muốn con người nhớ đến cũng như chính ĐCT luôn nghĩ về con người chúng ta qua các Video bài giảng của Hội thảo “Giao ước huyết” – MS K-G.

Tiết 1:

Tiết 2:

Tiết 3:

Tiết 4:

Tiết 5:

Tiết 6:

Tiết 7:

Tiết 8:

Tiết 9:

(Anh chị em có thể liên hệ với văn phẩm để có đĩa DVD của Hội thảo)