Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Kết thúc sẽ KHÔNG như vậy đâu – Bài giảng Chúa nhật 19/08/2012

ột sứ điệp mạnh mẽ và quyền năng, sứ điệp từ Chúa để bạn bước đi trong cuộc sống mà không-bao-giờ-bỏ-cuộc…

Không! Kết cục sẽ không như vậy đâu.

Dù cuộc đời có xảy ra bao nhiêu điều khó khăn, tưởng chừng như không thể vượt qua được, nhưng Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành, và chắc chắn một điều tốt lành nào đó sẽ xảy đến với bạn, thậm chí điều tốt lành hơn đang trên đường đến.

Hãy để Lời Chúa thay đổi đời sống bạn!

S