Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Loạt bài giảng Lại một ngày chiến thắng

Hãy đến loạt bài giảng Lại một ngày chiến thắng cùng Mục Sư Ulf Ekman. (Bài giảng video có lồng tiếng việt)

Chúng ta cùng nhau khám phá, trải nghiệm về vai trò của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là một trong ba ngôi ĐCT nhưng đôi khi đời sống chúng ta không đánh giá cao vai trò của Ngài. Để hiểu rõ hơn vai trò Đức Thánh Linh chúng ta cùng nhau tham gia vào loạt bài giảng Lại một ngày chiến thắng.

Bài 01: Đức Chúa Trời ba ngôi

Bài 02: Thân vị và chức vụ Đức Thánh Linh

Bài 03: Đức Thánh Linh là Đấng ở cùng chúng ta

Bài 04: Đức Thánh Linh là một người bạn

Còn tiếp……