Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Mp3 Hội thảo nhân sự tháng 6/2012 – “Nền tảng đức tin của chúng ta”, Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

05 bài giảng rất giá trị đối với nhân sự Lời Sự Sống cả nước. Một lần nữa chúng ta được nhắc nhở về khải tượng, tình anh em trong đội ngũ, những trật tự thuộc linh đúng đắn, tấm lòng ngay thẳng của người hầu việc Chúa và những điều không phải bàn cãi trong giáo lý lành mà tất cả chúng ta đã tin nhận.

Hội thánh Lời Sự Sống vừa kết thúc đại hội Quốc tế lần đầu tiên tại Ê-phê-sô (Thổ nhĩ kỳ), một địa danh vô cùng quan trọng trong Kinh Thánh, với sự tham gia của 500 thành viên từ 34 quốc gia trên khắp thế giới. Tại hội nghị này, MS Ulf Ekman đã nhấn mạnh đến “bộ gien thuộc linh” – tức điều mà Đức Chúa Trời ban cho và kêu gọi Hội thánh Lời Sự Sống. Theo MS Ulf, việc nắm bắt điều đó là rất quan trọng, không phải để chúng ta trở nên kiêu ngạo, nhưng để vâng phục và hoàn thành sự kêu gọi của Chúa. Biết và trau dồi điều mình có cũng là cách để chúng ta phục vụ Thân Thể chung của Chúa một cách tốt hơn. 

Loạt bài giảng của Mục sư Phạm Tuấn Nhượng trong dịp gặp mặt các nhân sự vừa qua cũng chung một tinh thần và sự nhấn mạnh đó. Loisusong.net nhiệt thành giới thiệu với quý con cái Chúa những bài giảng rất ý nghĩa này.

Loạt bài giảng đề cập đến những niềm tin và phẩm chất căn bản của dòng chảy Lời Sự Sống để qua đó góp phần phục vụ thân thể chung của Đấng Christ một cách tốt nhất.

Sứ điệp 1: Chúng ta tin vào Đức Thánh Linh 

Sứ điệp 2: Chúng ta tin vào Lời đức tin và giáo lý lành

Sứ điệp 3: Tấm lòng đúng đắn của người hầu việc Chúa 

Sứ điệp 4: Chúng ta tin trật tự thuộc linh 

Sứ điệp 5: Chúng ta tin vào tinh thần làm việc theo đội (file 5 phần 1)

Sứ điệp 6: Chúng ta tin vào khải tượng (file 5 phần 2)