Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Người hầu việc Chúa – hội thảo Karl Gustav

 loisusong.net giới thiệu tới các anh chị em quý con cái Chúa các bài giảng của Mục sư Karl Gustav năm 2008. Các bài giảng “Người phục vụ Chúa”, “Cùng nhau làm việc”, “sự trung tín” và “Đồ dùng của sự sang trọng” sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn về công việc của mỗi cá nhân, mỗi con người trong Hội thánh, trong nhà của Chúa.

Phần 1: Người phục vụ Chúa

​Phần 2: Cùng nhau làm việc 

Phần 3: Sự trung tín 

​Phần 4: Đồ dùng của sự sang trọng