Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Thay đổi tâm trí – Bài giảng Chúa nhật 05-08-2012

 

Trận chiến quan trọng nhất trong đời sống chúng ta diễn ra ngay trong tâm trí chúng ta và đó cũng là lý do ma quỷ luôn luôn tìm cách tấn công vào tâm  trí chúng ta để nó có thể kiểm soát, chi phối chúng ta. Những ý nghĩ, những tư tưởng đến với chúng ta không phải tất cả đều là của chúng ta mà đôi khi ma quỷ cũng tìm cách gieo những điều mà nó muốn vào tâm trí chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải đấu tranh, kỷ luật chính bản thân để thay đổi tâm trí chúng ta, chúng ta là tạo vật mới trong Chúa, chúng ta phải chống lại điều đó và chúng ta cần đấu tranh, chiến đấu bằng lời Chúa chỉ có lời Chúa mới giúp ta chiến thắng những điều mà ma quỷ gieo trong chúng ta. Hãy thay đổi lối suy nghĩ của mình, mỗi ngày mỗi phút chúng ta hãy gieo cái gì đó vào trong chính chúng ta nó giống như một hạt giống được gieo vào trong đời sống của mình.