Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Đức Tin Chung – Bài Giảng Chúa Nhật 06/01/2012

Đức tin chung đó không chỉ là mối quan hệ riêng tư của chúng ta đối với Chúa mà chúng ta còn có những người có cùng đức tin xung quanh chúng ta. Trọng tâm của Hội thánh là sự thông công cùng với nhau, là mối quan hệ mật thiết, gần gũi gắn bó với nhau, không chỉ biết nghe nhau mà còn biết nghe cả nhịp đập con tim của nhau.