Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Đi Trong Đường Lối Công Bình Của Chúa – Bài Giảng Chúa Nhật 13/01/2013 – Mục Sư Nguyễn Đình Hưng

Chúa hứa cho chúng ta một năm mới đơm hoa, một năm mới kết trái, một năm mới nhân lên. Nhưng làm sao để điều ấy xảy ra, làm sao để những bông trái ấy được đậu lại lâu dài, bền vững thì không phải là không có điều kiện? Mà chúng ta cần đáp ứng một tiêu chuẩn trước tiên nhất đó là bước đi trong sự công bình của Chúa. Chúng ta sẽ cùng học và suy ngẫm về điều đó qua bài giảng Chúa Nhật tuần này. Xin Chúa ban phước cho anh chị em một tuần mới đầy phước hạnh!