Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Lại Một Ngày Chiến Thắng – Sách Tĩnh Nguyện Hàng Ngày Của Mục Sư Ulf Ekman

Trong sách tĩnh nguyện này, Mục sư Ulf Ekman khai triển một câu Kinh Thánh mỗi ngày – từ ngày 1 tháng 1 tới ngày 31 tháng 12. Những bài tĩnh nguyện của Mục sư sẽ khích lệ bạn và giúp bạn sống gần gũi Đức Chúa Trời. Mỗi bài tĩnh nguyện sẽ kết thúc với một lời cầu nguyện.

Sử dụng sách này cùng với kế hoạch đọc Kinh Thánh hàng ngày của bạn theo lịch sẽ khích lệ đời sống bước đi cá nhân của bạn với Đức Chúa Trời. Sách phát hành hàng tháng với giá 10 ngàn/cuốn. Liên hệ ban văn phẩm anh Danh Ngọc 0903229086 để có “Lại một ngày chiến thắng”.

-CTV Danh Ngọc-