Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Mối Quan Hệ Của Chúng Ta Với Chúa Và Với Nhau – Bài Giảng Chúa Nhật 27/01/2013 – Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

Hoàn cảnh bên ngoài có thể nói dối bạn, hiện tại có thể đang đe dọa bạn, giông tố khiếp kinh có thể đang muốn nuốt chửng bạn nhưng cám ơn Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho chúng ta đặc quyền được tin nơi Ngài. Và đức tin ấy sẽ chẳng bao giờ làm cho bạn thất vọng.  Cũng thế, yêu thương  anh em mình như người ruột thịt chính là sự bày tỏ tình yêu của chúng ta với Chúa. Hãy yêu thương anh em mình như chính sự yêu thương Chúa dành cho chúng ta.  Đây cũng là thông điệp chính mà bài giảng Chúa nhật tuần này muốn gửi đến anh chị em!​