Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Bài Giảng Và Tài Liệu Hướng Dẫn Nhóm Tế Bào

>>> “Chúa ơi giúp con tập từng bước” – Hội thảo huấn luyện trưởng nhóm tế bào tiềm năng.

Hội thảo đề cập chi tiết các vấn đề:

1. Thế nào là một nhóm tế bào, đặc trưng và mục đích của nhóm,

2. Vai trò và phẩm chất người trưởng nhóm tế bào,

3. Các kỹ năng dẫn nhóm/phát triển nhóm

4. Chiến lược, khải tượng của Hội thánh Lời Sự Sống trong khía cạnh phát triển nhóm tế bào. 

Đây cũng chính là 4 chương chính trong sách “Hướng dẫn nhóm tế bào gia đình” bao gồm các bài giảng thu âm dạng mp3. 

Ước mong tài liệu này sẽ hữu ích cho hết thảy anh chị em.

>>> Xem tài liệu dạng pdf.

– BBT –