Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Chớ Ghen Tị – Bài Giảng Chúa Nhật 03/03/2013

Chúa đã có những lời hứa cho chúng ta trong Kinh Thánh lời của Ngài không bao giờ thay đổi, lời hứa của Ngài vẫn còn đó nhưng đôi khi chính lối sống và thái độ sai trái của mình mà chúng ta đã ngăn cản những phước hạnh trong lời hứa Ngài tuôn đổ trên đời sống của chúng ta. Trong đó tính ghen tị, tranh cạnh là phần lớn của những điều sai trái đó, nó là nguyên nhân của những thói xấu khác. Bài giảng Chúa nhật tuần này sẽ giúp chúng ta tìm ra nguyên nhân của sự ghen ghét, những tai hại của nó và học biết cách làm sao để tránh khỏi sự vấp phạm này.​