Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Đôi Bàn Tay Của Chúa

Loisusong.net – Kinh thánh khuyên chúng ta “suy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.” Xin gửi tới bạn đọc bài thơ của một tín đồ trong hội thánh khi nghĩ về đôi bàn tay mang dấu đinh của Chúa!

“Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin lành của Đấng Christ, mà tấn tới trong sự trọn lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là: Từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp-tem, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời…” (Hê-bê-rơ 6:1-2)

Bàn tay của Chúa

Dựng cả đất trời

Bàn tay của Chúa

Nắn lên con người

Bàn tay của Chúa

Biển đỏ rẽ đôi

Bàn tay của Chúa

Mưa ma-na rơi

Bàn tay của Chúa

Khắc ghi tên tôi

Vì thành tín Chúa

Còn mãi muôn đời

Bàn tay của Chúa

Khi trở thành người

Bàn tay thợ mộc

Vết chai sần sùi

Bàn tay của Chúa

Bàn tay ủi an

Bàn tay của Chúa

Bệnh tật tiêu tan

Bàn tay của Chúa

Biển lặng bão dừng

Bàn tay của Chúa

Quỷ ma hãi hùng

Sao có một ngày

Đôi bàn tay ấy

Chẳng hề kháng cự

Mặc người đóng đinh?

Bàn tay của Chúa

Huyết hồng tuôn rơi

Bàn tay của Chúa

Rửa sạch tay tôi…

-T.T-

Mùa thương khó 2013