Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Câu Trích Trong Tuần

49. Tất cả các Cơ đốc nhân đều cần trở nên vừa bảo thủ vừa triệt để: bảo thủ trong việc gìn giữ đức tin và triệt để trong việc thực hành đức tin.

– John Stott –

48. Một người chăn bầy cần có hai giọng: một giọng để nhóm chiên lại; và giọng khác để đuổi sói đi.

– John Calvin –

47. “Nếu lượng thời gian các Cơ đốc nhân cầu nguyện bằng lượng thời gian họ kêu ca phàn nàn thì chẳng mấy chốc họ chằng còn gì để mà kêu ca phàn nàn.”

– Vô danh –

46. Người giảng đạo chỉ có thể mang Lời Chúa đến tai của người nghe. Đức Thánh Linh mới mang được Lời ấy từ tai đến lòng của họ.

Steven Lawson

45. Trước mặt Ngài có hạnh phúc tràn đầy; Xa mặt Ngài là cô đơn sâu thẳm.

– C. H. Spurgeon –

44. Hãy cẩn thận, đừng tự nói bình an cho bản thân trước khi Chúa nói điều đó. 

– John Owen –

43. Đấng đội vương miện bằng sao cho bầu trời đã chọn vương miện bằng gai cho chính mình.

Thomas Watson

42. “Chó thì sủa khi chủ bị tấn công. Tôi sẽ là một kẻ hèn nhát nếu thấy lẽ thật của Chúa bị tấn công mà lại cứ im lặng.” 

John Calvin

41. Chúa Cứu Thế yêu sự thánh khiết đến mức Ngài trả giá bằng máu của chính mình để có sự thánh khiết cho chúng ta.

– John Flavel-

40. Tôi gặp rắc rối với chính mình hơn với bất kỳ ai khác.

Dwight L. Moody

39. Không lời nịnh hót nào có thể chữa lành một lương tâm xấu, cũng như không lời vu cáo nào có thể làm tổn thương một lương tâm tốt. 

Thomas Watson

38. “Truyền giáo không phải là mục tiêu cuối cùng của hội thánh. Mục tiêu cuối cùng của hội thánh là thờ phượng. Truyền giáo còn vì còn có những người chưa thờ phượng!

John Piper.

37. Nếu chúng ta không liên tục ở trong sự cầu nguyện thì chúng ta sẽ liên tục ở trong sự cám dỗ.

– John Owen.

36. Ý tưởng cơ bản được lặp lại trong Tân Ước là nếu bạn mời Chúa Giê-su vào lòng thì bạn cũng phải mời khách vào nhà.

– Sam Allberry.

35. “Những giọt lệ rơi vì bản thân là những giọt lệ của sự yếu đuối, nhưng những giọt lệ rơi vì người khác là dấu hiệu của sức mạnh.”

-Billy Graham-

34. “Một mối quan hệ thất thường với Lời Chúa phản ánh một mối quan hệ thất thường với Chúa.”

– Vô danh –

33. “Khi con thấy Ngài như sự thật về Ngài thì con sẽ chúc tụng Ngài như con cần phải chúc tụng.”

-John Newton-

32. “Chúa đã tặng bạn món quà 86400 giây một ngày. Bạn có dành một giây để nói “Cảm ơn Chúa?””

-William Arthur Ward-

31. “Hãy cầu nguyện, và để Chúa lo!”

-Martin Luther

30. “Có những lúc Đức Chúa Trời không đòi hỏi điều gì ở con cái Ngài ngoại trừ sự yên lặng, kiên nhẫn và nước mắt.”

– Charles Seymour Robinson –

29. “Hãy vâng lời Chúa kể cả khi bạn không biết sự vâng lời ấy có thể dẫn bạn đi đâu.”

– Sinclair Ferguson –

28.  “Một người có thể rất giỏi về thần học nhưng lại dốt về thuộc linh”

Stephen Charnock-

27. Hãy tha thứ và ban cho như thể đây là cơ hội cuối cùng của bạn. Hãy yêu như thể không có ngày mai, và nếu ngày mai đến, hãy lại yêu một lần nữa.”

-Max Lucado-

26. Tôi luôn nhớ những lời cầu nguyện của mẹ tôi. Những lời cầu nguyện ấy đi theo tôi, cứ bám lấy tôi suốt cuộc đời.

– Abraham Lincoln – Tổng thống Mỹ

25. Biện pháp cứu chữa tốt nhất cho một hội thánh ốm yếu là cho hội thánh ấy ăn theo chế độ truyền giáo.

-Vô danh-

24. Rao giảng về sự hiệp nhất không làm hiệp nhất hội thánh. Rao giảng Chúa Giê-su mới làm được điều đó.

– Steve Dighton –

23. Bảo vệ Kinh Thánh ư? Tôi thấy việc ấy giống như bảo vệ một con sư tử! Cứ thả sư tử ra, và sư tử sẽ tự bảo vệ mình.

– C. H. Spurgeon-

22. Lời hứa của Chúa giống như những ngôi sao; đêm càng tối thì sao càng sáng.

– David Nicholas-

21. Bổn phận của bạn là tin và dạy điều Kinh Thánh dạy, không phải điều bạn muốn Kinh Thánh dạy.

-R.C. Sproul-

20. Sẽ thật thỏa lòng biết bao khi chúng ta biết rời mắt khỏi những nhược điểm của mình và nhìn vào Đức Chúa Trời – là Đấng không có nhược điểm.

– A. W. Tozer-

19. Toàn bộ nước Mỹ đã bị rúng động bởi sức mạnh của giấc mơ của Martin Luther King! Nếu một giấc mơ của một người có thể làm điều ấy cho một dân tộc, hãy tưởng tượng giấc mơ có thể làm gì cho Hội Thánh.

– Wayne Cordeiro –

18. Thiên Chúa đã bước chân trên đất – điều ấy hệ trọng hơn việc con người đã bước chân trên mặt trăng.

-Rob Frost-

17. Chúa Cứu Thế sinh ra vào thế kỷ thứ nhất, nhưng Ngài thuộc về mọi thời đại. Ngài sinh ra là người Giu-đa, nhưng Ngài thuộc về mọi chủng tộc. Ngài sinh ra tại Bết-lê-hem, nhưng Ngài thuộc về tất cả các nước trên thế giới.

– George Truett-

16. Câu hỏi trước hết mà thầy tế lễ và người Lê-vi đặt ra là: “Nếu mình dừng lại để giúp người này, điều gì sẽ xảy ra với mình?” Còn người Sa-ma-ri nhân lành thì lại trăn trở với câu hỏi: “Nếu mình không dừng lại để giúp người này, điều gì sẽ xảy ra với anh ta?”.

– Martin Luther King Jr-

15. Khi ta tin thì ta vâng lời, và chỉ khi vâng lời thì ta mới thực sự tin.

-Dietrich Bonhoeffer-

14. “Sa-tan sốt sắng hơn chúng ta nhiều – nó tận dụng từng cơ hội trong khi chúng ta chần chừ vì ngại trả giá.”

– Amy Carmichael – nữ giáo sỹ tại Ấn độ-

13. Mục đích cuối cùng của hành trình theo Chúa là thiên đàng. Dọc đường đi, chúng ta thường xuyên gặp cản trở và gian khổ, nhưng những hoạn nào ấy không đồng nghĩa với thất bại. Chúng được Chúa sử dụng để khiến Đấng Christ được thành hình trong chúng ta.

-Ulf Ekman-

12. “Đức tin là sự tin tưởng chắc chắn về tính cách của Đức Chúa Trời dầu đôi khi ta không hiểu cách thức hành động của Ngài.”

-Oswald Chambers-

11. “Đức tin là tin vào điều chúng ta chưa thấy, và phần thưởng cho đức tin ấy là được thấy điều mà chúng ta tin.”

-Thánh Augistine-

10. Một Đức Chúa Trời đủ khôn ngoan để tạo nên tôi và thế giới mà tôi đang sống trong đó thì cũng đủ khôn ngoan để coi sóc cho tôi.

-Philip Yancey-

9. “Để biết ý muốn của Chúa, chúng ta cần mở Kinh Thánh và mở bản đồ.”

– William Carey, giáo sỹ tiên phong đến Ấn Độ-

8. “Hồi đầu tôi hay xin Chúa giúp tôi làm việc của mình. Về sau, tôi xin Ngài xem tôi có thể giúp gì trong công việc của Ngài chăng. Bây giờ thì tôi xin Ngài làm việc của Ngài qua tôi.”

-Theo Hudson Taylor-

7. Có ba thứ trong chúng ta cần cải đạo: tấm lòng, tâm trí, và… cái ví.

-Martin Luther-

6. Đức tin thì tin vào điều bạn không thấy; và phần thưởng của đức tin ấy là được thấy điều bạn tin.

– Thánh Augustine-

5. Thường thì việc lằm bằm chống lại con người là một cách tinh vi để lằm bằm chống lại Đức Chúa Trời.

– C. H. Spurgeon-

4. Tuyên bố chiến tranh thường là quyết định của những người đã có tuổi – Nhưng chính thanh niên cần phải chiến đấu và hy sinh.

-Herbert Hoover – Tổng thống Hoa Kỳ-

3. Tuổi trẻ, sắc đẹp và trí tuệ có thể khiến bạn được loài người trầm trồ – nhưng chỉ có đức tin vào Chúa Giê-su mới khiến bạn được Đức Chúa Trời khen.

-James H. Aughey-

2. “Đức Chúa Trời có thể sử dụng một cuộc sống không tay chân để cho thế giới thấy cách sống một cuộc sống không giới hạn.”

-Nick Vujicic-

 

1. Xin Chúa ban cho con sự kiên nhẫn để chấp nhận những gì không thể thay đổi – sự dũng cảm để thay đổi những gì có thể thay đổi – và sự khôn ngoan để phân biệt sự khác nhau giữa chúng.

-Theo Phan-xi-cô thành Asisi-