Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Sức Mạnh Của Chúng Ta Ở Trong Chúa-Bài Giảng Chúa Nhật 28/04/2013

Bài giảng Chúa Nhật tuần này kể về rất nhiều những con người vĩ đại nhưng không giấu diếm sự yếu đuối của mình. Câu chuyện về Phao-lô, Gia-cốp, hay những năm cuối đời của một con người đã từng thành lập ra một tổ chức rất lớn cho người đói chắc chắn sẽ làm chúng ta thay đổi quan điểm, cách nhìn nhận của mình. “Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (II Cô-rinh-tô 12:9). Đó là lời Chúa phán với Phao-lô. Hãy nghe bài giảng để chờ đợi điều Chúa muốn nói với chính bạn: Sức mạnh của bạn ở đâu?