Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Về Sự Hiệp Nhất Cơ Đốc

Loisusong.net – Một trong những đặc điểm (được coi là ADN) của dòng chảy Lời Sự Sống là tìm kiếm xây dựng sự hiệp nhất của thân thể Chúa chung trên toàn cầu. Mục “Sứ điệp mục sư” tuần này xin gửi tới bạn đọc tâm tình của MS trưởng HT Lời Sự Sống Moscow, Nga, về khía cạnh này.

“Trong tuần này tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ về sự hiệp nhất Cơ đốc”

Trước hết, tôi nghĩ rằng tất cả các Cơ đốc nhân cần công nhận rằng Chúa muốn nhìn thấy sự hiệp nhất trong Thân Thể của Ngài. Trong Phúc âm Giăng (17:20-21), Chúa Giê-su đã cầu nguyện: để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha….”Đây là những lời nói của Chúa Giê-su và tất cả các Cơ đốc nhân cần có thái độ nghiêm túc với nững lời nói đó. Chúng ta biết các hội thánh Cơ đốc trên toàn thế giới chia thành ba nhánh chính: Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành. Có một số lý do trong lịch sử dẫn tới điều này nhưng tôi sẽ không đề cập đến điều đó ở đây. Mặc dù có những khác biệt lớn trong thực hành đức tin và thần học, tất cả chúng ta đều có đức tin cơ bản vào Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi trong Chúa Giê-su Christ. Tôi không chút nghi ngờ rằng hễ ai có lòng ăn năn và tin vào Chúa Giê-su là Cứu Chúa của mình thì đều là anh em của tôi, dù người đó thuộc về hội thánh Tin lành, Chính thống giáo hay Công giáo. Và bởi vì tin như vậy nên tôi buộc phải cố gắng hướng tới sự hiệp nhất và sự hiểu biết rộng hơn giữa tất cả các con cái của Đức Chúa Trời.

Thứ hai, chúng ta cần tiếp nhận rằng sự hiệp nhất luôn có một cái giá nào đó. Xây dựng sự hiệp nhất với các Cơ đốc nhân khác nghĩa là chúng ta phải dám làm những bước mà không phải lúc nào cũng đơn giản. Về tự nhiên ai trong chúng ta cũng có ước muốn bảo vệ những truyền thống của mình, nhưng sự hiệp nhất thách thức chúng ta không chỉ nói, mà phải cố gắng lắng nghe và cố gắng hiểu cái mà đối với chúng ta có thể có vẻ khác lạ. Một số tập tục trong các hội thánh khác có lúc có vẻ rất lạ lẫm với người ngoài, nhưng khi xem xét kỹ hơn thì mọi sự trở nên hoàn toàn khác. Có lẽ sẽ luôn có những điều mà chúng ta sẽ khó đồng ý, nhưng hướng tới sự hiệp nhất có nghĩa là phải có ước muốn hiểu biết nhiều hơn về các hội thánh khác và làm sáng tỏ những điều mình chưa hiểu.

Thứ ba, chúng ta cần mong muốn thông công với nhau nhiều hơn. Sự hiệp nhất không bao giờ diễn ra trong khoảng cách. Nếu tin vào tầm quan trọng của sự hiệp nhất thì chúng ta sẽ tìm kiếm sự tiếp xúc với những người nằm ngoài vòng thân cận của chúng ta. Một số mục sư cho rằng vì chúng tôi tổ chức các chuyến đi đến Rô-ma nên chắc là chúng tôi chỉ muốn xây dựng những mối quan hệ với giáo hội Công giáo. Tất nhiên là không phải như vậy! Chúng ta muốn phát triển các mối quan hệ thân thiện và tôn trọng với tất cả các Cơ đốc nhân; và bởi vì chúng ta đang sống tại Nga nên giáo hội Chính thống có tầm quan trọng đặc biệt đối với chúng ta. Sự thông công với tín đồ từ những hệ phái khác không có nghĩa là chúng ta phải trở nên như họ. Quan trọng là chúng ta cố gắng hiểu nhau rõ hơn, và muốn tập trung vào những điểm chung trước hết.

Tóm lại: Hội thánh Cơ đốc hiện nay đang đối đối diện với những thách thức lớn từ trào lưu thế tục hóa và trường phái thần học tự do. Tôi cho rằng một trong những câu trả lời của Chúa là việc các Cơ đốc nhân từ các bộ phận khác nhau của thân thể Đấng Christ sẽ nhận biết nhau một cách mới và sâu sắc hơn, để rồi phát hiện ra rằng có rất nhiều những điểm chung kết nối chúng ta, nhiều hơn nhiều so với những điểm phân rẽ chúng ta. Ngày nay cúng ta có thể làm chứng cho thế giới về ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời và gìn giữ đức tin Cơ đốc cổ điển đã được ban cho chúng ta trong Kinh Thánh.

Vì vậy tôi khích lệ tất cả các Cơ đốc nhân cầu nguyện cho sự hiệp nhất, và tìm thấy sự can đảm để đến gần với tất cả các phần của thân thể của Đấng Christ trong tinh thần anh em!

-Mats-ola Ishoel-