Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Cùng Làm Việc Với Chúa – Bài giảng Chúa nhật – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Chúa chọn con người làm việc với Ngài trên đất này. Ngài muốn mỗi con người chúng ta là bạn đồng làm việc với Ngài để xây dựng Hội Thánh Chúa, để rao truyền danh của Chúa, để cứu những con người lầm lạc quay về với nhà Cha. Hãy là những con người tận tụy với việc nhà Cha và đến cùng với Ngài trong sự cầu nguyện. Bài giảng Chúa nhật tuần này “Cùng làm việc với Chúa” xin được gửi đến anh chị em. Chúa ban phước cho anh chị em!