Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Mối Thông Công Với Chúa – Bài Giảng Chúa Nhật 12/05/2013 – Mục Sư Nguyễn Đình Hưng

Con người không thể sống thiếu sự giao tiếp với nhau. Vậy đức tin của Cơ Đốc nhân cũng chẳng thể vững bền nếu thiếu đi mối thông công với Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. Bạn đang đến với Chúa vì điều gì? Có phải để thoát khỏi sự đau khổ, để được giàu có hay để sống tốt hơn? Điều gì ở đây cao cả hơn, trên cả những thứ hay hư nát này?

Bài giảng tuần này, xin hãy lắng nghe, vì nó nói tới chính bạn, động chạm tới chính bạn!