Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Bài Giảng Chúa Nhật 21/05/2013 – Hạt Giống Không Phải Là Đồ Ăn

Chúng ta cũng được gọi để có trách nhiệm sử dụng lượng tiền của chúng ta cho đúng đắn. Vậy làm gì với cái mình đang có đây? Sử dụng ra sao cái nguồn tài nguyên hiện tại mình đang có bây giờ?

Bài giảng lần này sẽ có câu trả lời thật thỏa đáng cho những khó khăn mà rất nhiều con cái Chúa đang gặp phải trong vấn đề, nói đúng hơn là nan đề tài chính của mình.