Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Tình Yêu Ban Đầu – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Loisusong.net xin được gửi đến quý con cái Chúa bài giảng Chúa nhật tuần này với chủ đề “Tình yêu ban đầu”. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có thể nhận biết một cách rõ ràng là chúng ta được Chúa cứu và thay đổi chúng ta từ con người như thế nào. Nhưng khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã làm được rất nhiều việc cho Chúa, một điều mà chúng ta rất hay mắc phải là dường như chúng ta làm như một nghĩa vụ mà quên mất rằng Chúa cần đó là làm với một tấm lòng chân thành dâng lên cho Cha kính yêu chúng ta. Bài giảng Chúa nhật tuần này sẽ một sứ điệp nhắc nhở chúng ta rất nhiều điều từ việc chúng ta dâng hiến, phục vụ và làm những công việc trong nhà của Ngài như thế nào, để nó thật sự không như là trách nhiệm mà còn cả tình yêu với Chúa. Nguyện xin Chúa chúc phước cho hết thảy quý ông bà anh chị em!