Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Lời kêu gọi cho công tác tòa nhà

Quả thực đây không chỉ là trách nhiệm trên mỗi chúng ta, cần gánh vác cho thế hệ mình và thế hệ tương lai, nhưng cũng là vinh hạnh vô cùng tuyệt vời, được góp sức mình trong thời điểm đột phá của Hội thánh trong công tác tòa nhà. Hãy cùng lắng nghe tâm tình của Mục sư trưởng chúng ta.

Nguyện Chúa thúc giục lòng chúng ta cùng tham gia công tác vô cùng hệ trọng trong thời điểm hiện tại của Hội thánh.

-BBT-