Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Hãy Để Chúa Đặt Điều Gì Đó Trong Lòng Mỗi Chúng Ta – Bài Giảng Chúa Nhật 25/08/2013

Bài giảng Chúa nhật 25/08/2013 với chủ đề “truyền giáo”. Những câu chuyện, tấm gương của những con người đã sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để rao truyền danh Chúa, họ có thể lựa chọn những điều tốt hơn đối với họ, nhưng không, họ đã cho chúng ta thấy một linh hồn hư mất được về với Chúa là điều quan trọng như thế nào. Hãy đi theo mục đích mà Đức Chúa Trời có dành cho đời sống mỗi chúng ta, trở thành đại sứ của Đức Chúa Trời trên đất này.