Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Sự Vâng Lời – Bài giảng Chúa nhật 03/11/2013 (MS. Phạm Tuấn Nhượng)

Từ câu gốc 1 Sa-mu-ên 15:22-23 và nhiều tấm gương trong Kinh thánh lẫn thực tế, bài giảng tuần này sẽ cho chúng ta thấy phước hạnh tuyệt vời của sự vâng phục trong ý muốn của Đức Chúa Trời.

– BTT-