Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Tinh Thần Phục Vụ – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng-Bài giảng Chúa nhật 10/11/2013

loisusong.net xin gửi đến quý con cái Chúa bài giảng Chúa nhật tuần này với chủ đề “Tinh thần phục vụ”-Mục sư Phạm Tuấn Nhượng.

Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý con cái Chúa một tuần mới phước hạnh!