Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Hai Con Đường – Bài Giảng Chúa Nhật 08-1-2-2013

Bài giảng video:

Bài giảng Audio:

Nguyện Chúa ban ơn trên Hội thánh một tuần mới phước hạnh và giúp mỗi chúng ta chọn bước trên đường hẹp cùng Chúa Jêsus!