Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Làm Thế Nào Để Dẫn Đưa Người Khác Đến Với Chúa – Mục Sư Phạm Ngọc Anh

Bài giảng video:

Bài giảng audio:

Thân chúc Hội thánh một tuần mới đầy ơn phước Chúa và dẫn đưa thêm một người về với Chúa!