Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Chia Sẻ Cho 3.600 Người Tại Vĩnh Phúc

Video toàn bộ bài giảng “Ý Nghĩa Đời Người”

Khoảng 3600 công nhân lắng nghe tâm tình về “Ý nghĩa đời người” qua Mục sư Phạm Tuấn Nhượng,

2. Ngày hôm qua, 04/01/2014, Hội thánh Lời Sự Sống tại Thanh Xuân cũng có buổi tham dự Hội nghị tổng kết cùng một công ty tại Bắc Ninh và có cơ hội chia sẻ Tin lành cùng toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên của công ty.

Một số hình ảnh:

Ca đoàn hát tôn vinh Chúa

Thầy Nguyễn Việt Hải, quản nhiệm Hội thánh Lời Sự Sống tại Thanh Xuân chia sẻ “Sự Bình An” dựa trên Lời Chúa Luca 2:14

– BBT –