Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Quá Trình Hình Thành Và Những Bước Chuyển Mình Của Thanh Niên Vĩnh Phúc

Hội thánh Lời Sự Sống ở Vĩnh Phúc có đa phần tín đồ là thanh niên. Không những thế, ban thanh niên ở đây như một điểm sáng trong công tác này vì sự năng nổ, tích cực và sáng tạo cả trong sắp xếp địa điểm nhóm lẫn các hoạt động truyền giáo và phát triển các nhóm tế bào.

Ban thanh niên Hội thánh Vĩnh Phúc bắt đầu nhóm lại vào tháng 6/2011, đến nay được hơn 2 năm. Ngay buổi đầu, Chúa đã đưa đến 20 người. Khắc phục khó khăn không có điểm nhóm, chúng tôi đã tập trung nhóm ở ngoài trời tại các công viên, sân vận động. Sau hơn 2 năm hoạt động và gây dựng, thanh niên nhóm lại đã có từ 30 đến 35 thành viên.

Là một tập thể gắn kết

Hiện nay, diễn ra một tháng một lần là nhóm chung thanh niên tại Hội thánh vào chiều chủ nhật tuần đầu tiên của tháng. Ngoài ra, các bạn trẻ đã và đang nhóm tế bào ở tại 4 địa điểm trong khu vực.

Rất đông các bạn thanh niên

Các thành viên cũng tham gia các hoạt động rất hào hứng và sôi nổi khi thảo luận các chủ đề được đưa ra trong buổi nhóm. Tổ chức đi truyền giáo và chăm sóc ở nhiều địa điểm khác nhau từ các khu trọ công nhân đến các trường đại học, công viên, bệnh viện… Cũng được chú trọng trong hoạt động của các nhóm tế bào.

Một hình ảnh rất thanh niên

Trong tuần thanh niên đã thực hiện kế hoạch nhân ra bằng cách đi chơi, uống nước cùng nhau và tạo mối quan hệ thân mật với người mới. Công việc này đã tạo được sự ảnh hưởng tốt và niềm tin nơi họ.

Thân mật cùng nhau dùng bữa

Năm 2014 này, hòa chung nhịp độ và khải tượng chung của Hội thánh, ban thanh niên Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền giáo và phát triển nhóm tế bào cũng như nhân ra tại các huyện khác trong tỉnh.

-Ctv Văn Hùng tại vĩnh phúc