Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ước Mơ Cho Năm Mới – Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng (Bài giảng Chúa nhật 05/01/2014)

Bài giảng “Ước Mơ Cho Năm Mới-Mục sư Phạm Tuấn Nhượng” ngày 05/01/2015.

Xin Chúa ban phước cho quý vị một năm mới phước hạnh!