Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Hội thảo Nhân sự Mở rộng tháng 1/2014

Sẽ thành thông lệ mỗi tháng một lần, Hội thánh tại Nam Hà Nội sẽ có buổi hội thảo mở rộng dành cho các Mục sư và nhân sự tại Hà Nội và những vùng lân cận nhằm kết nối lãnh đạo các khu vực, bồi linh, và thúc đẩy nhau vươn ra chiếm xứ cho Chúa.

Xin tới Hội thánh độc giả trang web hai trong số các bài giảng của hội thảo:

Bài giảng “Con vẫn yêu Ta chăng”, nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân thân mật với chính Cứu Chúa, để đó là nền tảng của mọi công việc chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời.

Bài giảng “Xây dựng đội ngũ hiệu quả”, đề cập tới ba điểm nhấn bên trong người lãnh đạo để có một đội ngũ thuộc linh tốt, đó là 1) Lắng nghe sự phản hồi; 2) Quan tâm tới gia đình; và 3) Biết lưu tâm đến người khác, để ý được những điều người ta chưa nói.

– BTT –