Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

[Video] Lời Chúc Tết từ Mục sư trưởng cho năm mới 2014

Cung chúc tân xuân! Xin kính chúc toàn thể Hội thánh bước sang một năm mới tràn đầy ơn phước Chúa để đắc thắng điều ác, để tận hưởng niềm vui bên gia đình, được Chúa sử dụng để làm chứng cho Chúa, làm sáng danh Ngài, và tràn đầy sức mới để hầu việc Ngài kết quả, hiệu quả hơn…

– Quay phim và biên tập: L. H. Ánh Ngọc –