Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

“Hầu Việc Chúa Trên Thương Trường” – Câu Lạc Bộ Aquila & Beritsin

Hội thánh Chúa ngày càng lớn mạnh, sự tăng trưởng của Hội thánh cũng đi cùng với những mục vụ mới được mở ra. Gần đây, Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam đã chính thức thành lập nhóm doanh nhân với tên gọi “Aquila & Beritsin” với mục đích hầu việc Chúa trên thương trường.

Sự thành lập của câu lạc bộ Aquila và Beritsin sẽ là bước đột phá mới để qua đây nhiều con người sẽ được ảnh hưởng và biết đến Chúa đặc biệt là trên lĩnh vực thương trường. Không những thế, câu lạc bộ này có thể giúp tư vấn, giúp đỡ những cơ đốc nhân muốn hầu việc Chúa trong khía cạnh tài chính.

Chị Lê Thị Ngọc Anh (trưởng ban câu lạc bộ) chia sẻ: “Tôi tin là Chúa thành lập và dẫn dắt câu lạc bộ, Chúa là Đấng cung ứng cho Hội Thánh những gì Hội thánh cần. Tôi có một cảm nhận rằng trong thời gian tới Chúa sẽ chúc phước dư dật trong lĩnh vực tài chính cho con dân của Chúa và cả Hội thánh, chính Ngài sẽ dẫn dắt câu lạc bộ hoạt động kết quả cho vương quốc của Ngài. Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam có Khải tượng là một Hội thánh giàu có và có tầm ảnh hướng trên cả nước, tôi tin đây là bước tiến Chúa hoàn thành Khải tượng cho Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam.”

Chị Ngọc Anh

Chị Ngọc Anh

Chị vừa là người trẻ tuổi cả về thuộc linh lẫn thuộc thể, vừa là con người rất nóng cháy hầu việc Chúa. Khi được hỏi về những thách thức trong thời gian tới chị tâm sự:

“Khi Chúa bày tỏ tên của câu lạc bộ cho tôi và muốn sử dụng tôi cho công việc này, bản thân tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng, vì tôi thấy tôi thiếu rất nhiều thứ như: Sự trưởng thành thuộc linh, Lời Chúa trong lĩnh vực kinh doanh, kinh nghiệm thực tế trên thương trường,… Ngoài ra còn trách nhiệm với con cái, gia đình, công ty… Nhưng tôi tin mình cần vâng lời và làm quyết định đức tin để bước theo sự dẫn dắt của Chúa, chính Chúa sẽ là Đấng ban ân điển để giúp tôi có thể làm thành những gì Chúa muốn làm qua câu lạc bộ này.”

Chị Lê Thị Ngọc Anh hiện đang là một doanh nhân nhưng cũng là người đầy mong muốn, ước ao cho nhà của Chúa, chị nói:

“Khi tôi đến Hội thánh, tôi ước ao được nhìn thấy con cái Chúa được trở nên giàu có, các Mục sư, những nhân sự của Hội thánh được chu cấp về tài chính ở mức độ tốt hơn nhiều với mức độ hiện tại, mỗi con cái Chúa đều nhận biết “sự giàu có thật của Ngài”. Tôi ước ao Hội thánh sẽ chinh phục những đỉnh núi cho Chúa (trong đó có đỉnh núi về lĩnh vực tài chính) như ai đó đã chia sẻ, tin chắc rằng Chúa sẽ giúp Hội thánh động chạm đến đỉnh núi này qua câu lạc bộ. Nhưng điều ao ước lớn nhất của tôi cho chính tôi, câu lạc bộ và Hội thánh đó là: Sự nhận biết Chúa mỗi ngày.

Một số mục tiêu mà câu lạc bộ hướng tới:

Tổ chức học lời Chúa:

– Giúp đỡ lẫn nhau về đời sống thuộc linh và công việc kinh doanh.

– Giúp đỡ các thành viên sống và kinh doanh theo Lời Chúa.

– Giúp các thành viên hiểu sâu sắc sự khôn ngoan Chúa dạy và vận dụng trên thương trường.

– Giúp đỡ nhau làm tốt công việc kinh doanh của mỗi thành viên và giúp nhau tránh được những cạm bẫy trên thương trường.

Hỗ trợ Hội thánh:

– Tư vấn, giúp đỡ các con cái Chúa muốn bước vào kinh doanh khởi nghiệp.

– Hỗ trợ, tạo cầu nói giúp con cái Chúa tìm kiếm việc làm.

– Tạo các liên kết giữa các cá nhân kinh doanh trong Hội thánh, hỗ trợ nhau phát triển kinh doanh.

– Tư vấn, giúp đỡ và dâng hiến cho Hội thánh trong vấn đề tài chính

Thực hiện đại mạng lệnh của Chúa:

– Sử dụng ảnh hưởng của câu lạc bộ đưa Lời Chúa đến các doanh nhân khác trên thương trường.

Ban liên lạc:

Trưởng ban: Lê Thị Ngọc Anh.

Số điện thoại: 0932366968.

E-mail: Ngocanh.lssvn@gmail.com

Thư ký: Thái Hồng Sáu.

Số điện thoại: 0903207386.

E-mail: pttunganh@gmail.com

-BTT-