Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Chúa Đã Mở Cánh Cửa Moscow Cho Chúng Ta!

Moscow là một thành phố rộng lớn nên việc đi nhóm lại của bà con người Việt cũng khó khăn, nhận thấy điều này năm vừa qua Hội Thánh luôn cầu nguyện để Chúa mở thêm nhiều điểm nhóm để con cái Chúa dễ dàng đi nhóm cũng như mời thân hữu của mình đến đến nhóm.

Trong tháng vừa qua Chúa đã chúc phước cho Hội Thánh tại Mosow mở thêm hai điểm nhóm. Điểm nhóm thứ nhất là tại khu chợ Sát-đa-vốt, nơi có đông người Việt Nam, tuy mới được thành lập nhưng luôn có 20 người trung tín đến nhóm, Hội Thánh cũng ước ao cầu nguyện trong thời gian tới sẽ có nhiều người mới đến với Chúa.

2014-03-29 moscow

Một và hình ảnh về điểm nhóm tại chợ Sát-đa-vốt

Một và hình ảnh về điểm nhóm tại chợ Sát-đa-vốt

Điểm nhóm thứ hai cũng được mở trong thời gian qua là xưởng may ngoại ô thành phố, các anh chị em tại đây rất mạnh mẽ và yêu mến lời Chúa, dù công việc vất vả và ở xa Hội Thánh, nhưng khi biết có những chương trình gì là các anh chị em tham gia rất nhiệt tình. Trong tháng tới, Hội Thánh sẽ bắt đầu dạy khoá “Hướng dẫn Nhóm Tế Bào” để kêu gọi các anh chị em bước vào hầu việc Chúa ra bước đầu ra đi truyền giảng, làm chứng cho những xưởng may bên cạnh.

2014-03-29 moscow 2

Một và hình ảnh về điểm nhóm tại xưởng may ngoại ô Moscow

Một và hình ảnh về điểm nhóm tại xưởng may ngoại ô Moscow

Ngoài ra điểm nhóm tại vườn rau ngoại ô Moscow thời gian qua cũng rất tăng trưởng, thường xuyên có 100 đến 150 người tham dự nhóm. Ngoài những chương trình hát tôn vinh Chúa và nghe lời Chúa, sau giờ nhóm các anh chị em còn tổ chức cuộc thi “ Giọng hát vàng Ra-men” đang diễn ra rất sôi nổi và ý nghĩa.

2014-03-29 moscow 4

2014-03-29 moscow 5

Nhưng không vì thế mà buổi nhóm tại Hội Thánh chính suy giảm, các con cái Chúa cũng trung tín đến nhóm và tích cực mời người mới đến nhóm.
Khải Huyền 3:8 viết “Ta biết công việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta.”. Chúng ta tin rằng Chúa đã mở cho chúng ta cánh cửa để đến với những người hư mất, và việc của chúng ta là bước đi và bước vào trong quyền năng Chúa.
Cảm tạ Chúa, cảm ơn các anh chị em trong Hội Thánh, dù gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống ( giấy tờ, công việc, đi lại,..) nhưng vẫn mạnh mẽ và hết lòng đi ra để hầu việc Chúa.

-Ctv tại Moscow-