Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Vĩnh Phúc Trong Mùa Thương Khó – Phục Sinh

Mùa thương khó-phục sinh Chúa Giê-su, đây là dịp để các Hội thánh cũng như từng Cơ Đốc Nhân ra đi làm chứng về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su.

Ca đoàn tôn vinh Chúa

Ca đoàn tôn vinh Chúa

Nhân dịp này, Hội thánh Lời Sự Sống cùng lãnh đạo công ty tại Vĩnh Phúc có buổi chia sẻ về sự chết của Chúa Giê-su đã đền tội cho con người như thế nào cho gần 4000 người trong công ty. Có gần 30 thành viên ca đoàn trong màu áo đồng phục xan cùng tham gia buổi truyền giảng.

Buổi nhóm diễn ra thật phước hạnh, mọi người chăm chú lắng nghe lời Chúa, cùng tôn vinh Chúa cùng ca đoàn Hội thánh.

Với gần 4000 có mặt trong buổi nhóm

Với gần 4000 có mặt trong buổi nhóm

Sứ điệp mạnh mẽ của mục sư Phạm Tuấn Nhượng “Đức Chúa Trời quan tâm và đã chết để đền tội cho con người” phần nào giúp mọi người hiểu tại sao Chúa Giê-su phải chết trên thập tự giá và sự phục sinh của Ngài có ý nghĩa như thế nào. Quả thật Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến con người và Ngài cũng quan tâm từng con người có mặt trong buổi nhóm này.

2014-04-22 vinh phuc (4)Sau lời chia sẻ của mục sư Phạm Tuấn Nhượng, chủ tịch tập đoàn công ty cũng đã khích lệ niềm tin nơi Chúa của từng con người có mặt tại đây. Cảm ơn Chúa về công việc Ngài đã làm, cảm ơn ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện cho buổi nhóm, tin chắc rằng sẽ có nhiều con người được cứu tại đây. Xin Chúa ban phước cho công ty và những người làm việc tại công ty này!