Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

BGCN 28-04-2014: Sự Sống Động Trong Chúa – Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

Chúa là Đấng tể trị,  Ngài có quyền nâng lên hoặc hạ xuống.

Hội thánh Chúa đang có những sự chuyển mình, chúng ta tin rằng trong mọi sự luôn có sự tể trị của Chúa. Mỗi bước chuyển mình giúp cho Hội thánh trở nên sống động hơn, có sức mạnh vươn ra chinh phục được nhiều người hư mất về cho Chúa.

loisusong.net xin gửi đến quý con cái Chúa bài giảng Chúa nhật tuần này với tựa đề: “Sự sống động trong Chúa-Mục sư Phạm Tuấn Nhượng”.

Bài giảng audio:

Một số hình ảnh trong buổi nhóm:

Chúa là Đấng tể trị

Chúa là Đấng tể trị

Cùng nhau đến trước Chúa

Cùng nhau đến trước Chúa

Tuổi đã cao nhưng các bà luôn trung tín

Tuổi đã cao nhưng các bà luôn trung tín

Mục sư Phạm Tuấn Nhượng chia sẻ

Mục sư Phạm Tuấn Nhượng chia sẻ

Đọc lời của Chúa

Đọc lời của Chúa